Foto: Anna Knutson


 

 

 


Konstnärens själ
Klicka på bilden för förstoring


 

 

 

none
Venus på vift
Klicka på bilden för förstoring

Dockhuset
Dockhuset Vemodet och Havet
Klicka på bilden för förstoring

Lenins granne
Lenins granne
Klicka på bilden för förstoring

 


Foto: Joakim Nilsson

 

KORTBIOGRAFI

Född 1974 i Umeå.
Uppvuxen i Luleå.
Verksam konstnär sedan 1990-talet.
Första separatutställning 2001.
Yrkesverksam Levande Verkstad-pedagog sedan 2006.
Bosatt i Göteborg sedan 2008.
UTSTÄLLNINGAR

2018
juni-augusti
Bothniasalongen
Konstens hus, Luleå

2016
januari
Kulturnatta 2016
Källarkultur, Göteborg

2013
oktober
Konstnärens själ
Gallerie Fête de l'Art, Göteborg

2012
december
Jättekrisslor i Göteborg (med CM Lundberg)
Gallerie Fête de l'Art, Göteborg

april
CHR:OMA – work in progress
Gallerie Fête de l'Art, Göteborg

2009
november-december
Folk-artNOW

Spedition, Bremen, Tyskland

2008
november-december
Molntågets ankomst

Jazzomat, Luleå

november
Novembersoarén
Kvartersbiografen Tellus, Stockholm

2007
oktober
Sex tecknare (grupputställning)
Galleri Panorama, Stockholm

2006
december-februari
Teckningar
Galleri Burgården, Gävle

2002
november-december
Undervattensbilder II
Galleri Lars Palm, Sandviken

2001
november
Undervattensbilder och andra element
Norrbottens museum, LuleåUTBILDNING

2010
Nygrekiska 30 p,
Stockholms Universitet

2009
Konfliktlösning 30 p,
Götborgs Universitet

2006-2007
Projektverkstan,
Långbro Folkhögskola

2004-2006
Levande Verkstads metodkurs,
Långbro folkhögskola, Stockholm

2001-2002 Nyckelviksskolan, Stockholm

1996-1997 Konstfack Animation, Eksjö

1995-1996 Image Factory datorgrafik & 3D-animation, Bispgården, Jämtland

1994-1995 Serietecknarskolan, HoforsARBETE/UPPDRAG

2015-
Diverse uppdrag som webbdesigner/illustratör

2014-
Medgrundare av kulturföreningen Källarkultur, Fjärde Långgatan 25, Göteborg
kellerkultur.blogspot.se

2014
Bokhandelsbiträde,
Science Fiction-bokhandeln, Göteborg

2011-2014
Levande Verkstad-pedagog på gymnaseiskola för elever med autism (Asperger) samt särskola (autismspektrat)

2007-2009

Levande Verkstad-pedagog inom skola och förskola

2000-2007
Frilansande illustratör/webbdesigner

1997-2000
Illustratör/animatör i webbranschenSTIPENDIER

2003
Svenska Tecknares Kavalla-stipendiumBIOGRAFI

Matti Steiger Lundmark (f. 1974 i Umeå) växte upp i Luleå, är sedan 1996 bosatt i södra Sverige och bor numera i Göteborg. Han har fått sin konstnärliga utbildning vid en rad olika konstskolor runtom i landet bl.a. Serietecknarskolan i Hofors, Konstfacks animationshögskola och Nyckelviks-
skolan. Han är även utbildad Levande Verkstad-pedagog och är parallellt med sitt konstnärliga arbete yrkesverksam i skolor och förskolor, där han som Levande Verkstad-pedagog framför allt arbetar med barn och ungdomars bildskapande.

Matti Steiger Lundmark har bl.a. ställt ut i Luleå, i Stockholm och i Bremen i Tyskland. Han driver även webbgalleriet Galleri Undervattensrymden, ett projekt med syftet att samla högst intressanta men ändå relativt okända konstnärer, och förhoppningsvis få upp ögonen för dessa hos en större publik. Galleri Undervattensrymden arrangerar även utställningar i det fysiska rummet. Senast i Stockholm i samband med Novembersoarén. Under 2012 och 2013 har utställningar ordnats på Galleri Fête de l'Art i Göteborg.OM KONST OCH SKAPANDE

Tecknandet är centralt för Matti Steiger Lundmarks skapande, ett uttryck han ständigt återvänder till efter diverse utflykter i måleri, skulptur och animation/film/foto. I tecknandet finner han det utrymme han behöver för att försjunka, hänge sig, glömma bort och låta sig uppslukas. "Varje gång jag har tagit upp tecknandet igen efter ett längre – frivilligt eller ofrivilligt – uppehåll slås jag av den påtagligt läkande effekten som tecknandet har. Bildskapandets terapeutiska verkan går enligt min mening inte att överskatta. Att teckna gör mig helare."

Som konstnär har Matti Steiger Lundmark starkt tagit intryck av Levande Verkstads grundtanke: Alla människor kan skapa, alla människor har en medfödd förmåga och ett medfött behov att på något sätt uttrycka sig – och det är alla människors rättighet att få göra det. Som Levande Verkstads grundare Adelyne Cross-Erikssons paroll lyder: "Skapande verksamhet är inte ett privilegium för fåtalet – det är en nödvändighet för alla!"

Han inspireras främst av konst med amatöristiska drag, konst skapad av "icke-konstnärer", exempelvis de konstnärer som brukar inordnas under beteckningen art brut eller "särlingskonst". Hos dessa konstnärer finner han ett släktskap, en befriande frånvaro av ängsligt sneglande på rådande trender och konventioner, en synnerligen fruktbar omedvetenhet om konstnärsrollen och ett självklart bejakande av behovet av att ägna sig åt skapande – för skapandets egen skull! Och att också göra detta, med en närmast totalt absorberande besatthet, inlevelse och kraft.

Under det mödosamma arbetet med verket Yta (bortom ytan), som tog två år att genomföra, upptäckte Matti Steiger Lundmark under arbetets gång det som han valt att kalla det processiva skapandet, ett tillstånd där medvetandet rensas på det kritiska förnuftets alla styrningsmekanismer till förmån för det rena automatiserade uttrycket (automatiserad här i bemärkelsen "omedvetet, icke-styrt av tanken"), vilket är direkt kopplat till det undermedvetnas vidsträckta domäner och alla dess outforskade nivåer och subnivåer. På så sätt aktiveras fantasin (och på samma gång deaktiveras förväntningarna) – de autonoma, genuint opräglade bilderna ges fria tyglar och det ansträngda, osjälvständigt efterhärmande hamnar i bakgrunden. I detta uppstår förutsättningar för verklig kreativitet: Handen befrias från sina invanda rörelsemönster och finner nya vägar till motoriskt uttryck; det oväntade tar över processen och intuitivt föds nya former, nya bilder, nya världar. Ju längre tid processen tar, ju långsammare den får verka, desto djupare kan man tränga – även om man hela tiden blott uppehåller sig vid en pappersyta.

"Att få arbeta långsamt, att tillåta sig att försjunka i sitt tecknande, som när en tung kropp sänker sig ner i havet, då trivs jag som bäst, då är jag i mitt rätta element. Jag upphöjer långsamheten till mitt ideal, allt annat är oväsentligt.
Bra saker tar tid."