ALLA KRUMELUR-
FIGURER HAR EN SJÄL

Om bilderna

En serie figurer (med själ och skägg) I
 
Tillbaka