Upphovsrätt är en viktig fråga för kulturutövare, men spridning av alster är minst lika viktigt. Jag vill att så många som möjligt får se mina bilder och får man lust att använda dem på något sätt så ser jag det som något positivt.

Men grundregeln är enkel:

Fråga först!

Generellt sätt är jag positivt inställd till icke-kommersiella användningsområden, exempelvis affischer, hemsidor och liknande för ideella verksamheter, men jag vill själv kunna avgöra om det är ett sammanhang som jag kan godkänna, som känns okej för mig.

När det gäller rent kommersiella syften är det också tämligen enkelt: Har man tänkt tjäna pengar på mitt arbete vill jag så klart ha betalt.

Läs mer om upphovsrätt här

© 2009 Matti Steiger Lundmark
matti@unterwasser.se