Jag ämnar här presentera allt sådant som faktiskt blev av, och som jag lyckades dokumentera och sedan sammanställa. Här ryms också det som kanske inte blev något, men som ändå blev något i sig själv. Något som kanske blir något helt annat i framtiden.

Några av projekten är:
- Den Litterära Frågesporten

- Novembersoarén

- Monsieur Blancs bagage
-
(gatukonstinstallation)

- Das Institut für xenogamische Querkunst
- (Institutet för xenogamisk tvärkonst)
- eng. xenogamy = korsbefruktning
- grek. xenos = främling gamos = äktenskap

- Projekt 20^3 ord – Hapax Legomenon


Monsieur Blancs bagage
gatukonstinstallation i Midsommarkransen