Om skissboken

Terra incognita
Himmel, jord, helvete
Nervtrådar
Folk och fä
Figurer
Utsikter & introspektioner