Sång för monat i totum

Fjärlingshimmel och askande jord,
dofter av dyvel och löm,
rundrande nyring och pimpelsol,
lys i havsögons brunn

Nättrande skyling i stigande op,
dynkel beslöjar vårt land,
Dagringens timma har kretsat sin lop,
kvälar i glittjande sand

Monaten har stigit, lämnat mot rund,
stor, cirkulin, hon betraktar
Timning bevittrad ur Ödets bund,
Griften, den grymme, vaktar

Lysande själar ur alltets lys,
modaniska kroppar i kropplösa hys,
Kylingens froste dess hjärtan betjädrar,
meningen mennischan tröstlöst förfädrar

Monaten har stigit med lyftring om hopp,
monaten mot blådynkel rund stigit opp,
runt och om all, dess glondriska makt,
runt och om all, dess strålande prakt

Lystra skenader hinida hon slungar,
mot dystra gestalter, vandrande tunga,
vandrande hen, bort och gen,
sala vandråmer i vitsärlat sken

Vandring i andom i nättrens tid,
monatisk totur sinar själen frid
I monletets sira blickande fält,
vilar en gåta i evig dvälft

 

 

© Matti Steiger Lundmark

 

Ljudinspelning (mp3)