Om bilderna

Självporträtt
Vatten
Luft
Eld
Jord
Eter
Byggnader
Solitärer
Sorgebilder
Glädjebilder
Allegorier
Lumarografer
Typer