Om bilderna

Eld
Solitärer
Lumarografer
Kreatur
Medvetandeströmmar
Kompositioner
Känslolägen