Programförklaring
Dagbok
Alster   

 1. Svenska ordlistor
 2. Utländska ordlistor
 3. Terminologiordlistor
 4. Facklitterära ordlistor
 5. Ordlistor baserade på uppslagsverk
 6. Mediaspråkliga ordlistor
 7. Vardagsspråkliga ordlistor
 8. Listor över ord hämtade ur poeters verk
 9. Listor över ord hämtade ur författares verk
10. Listor över ord hämtade ur dramatikers verk
11. Ordistor baserade på enskilda litterära verk
12. Ordlistor över karaktärer, figurer och gestalter
13. Ordistor över fåglar, djur, bilmärken, bergarter etc.
14. Ordlistor över egennamn, platser, länder, städer etc.
15. Bokstavslistor
16. Personliga ordlistor
17. Nonsensordlistor (gallimatias och rappakalja; neologismer m.m.)
18. Osorterade ordlistor sprungna ur associationslekar etc.
19. Metodlistor över genrer, litterära stilar etc.
20. Regel-, system-, metod- och verktygslistor


 


1. SVENSKA ORDLISTOR
    upp

__ORDLISTA 1:1 SAOL

_1. homeopatisk
_2. skavning
_3. koagulera
_4. arbetarpojke
_5. listighet
_6. kolestorolsänkare
_7. afton
_8. otippad
_9. tvåsnåret
10. pågjuten
11. brandsäker
12. tabulera
13. besatt
14. hönsfoder
15. fosterhinna
16. överlagra
17. konstbevattna
18. finkeldoft
19. frimurarorden
20. övning

__ORDLISTA 1:2 SAOL

_1. styrelsesätt
_2. ugglebo
_3. kantra
_4. bekväm
_5. respektive
_6. trosriktning
_7. budbärerska
_8. skalv
_9. neutronbomb
10. tvisteförhandling
11. jeep
12. grep
13. harma
14. ponnyridning
15. jourpass
16. anmoda
17. glasbit
18. spaderknekt
19. kraftbolag
20. dumsnut

__ORDLISTA 1:3 SAOL

_1. utpressningsmetod
_2. indikera
_3. trossning
_4. räcke
_5. lassokastning
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 1:4 SAOL

_1. dödsstöt
_2. systempåse
_3. ladugårdskarl
_4. kollegial
_5. gunstlingssystem
_6. ävensom
_7. solparasoll
_8. guppa
_9. pendang
10. hushållsartikel
11. smeta
12. konsultläkare
13. restaurangkök
14. rederiflagga
15. förhandlingsrätt
16. insulindos
17. hockeybockey
18. älsklingsämne
19. promovera
20. vigör

__ORDLISTA 1:5 SAOL

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.__ORDLISTA 1:6

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 1:7

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 1:8

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 1:9

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 1:10

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

 


2. UTLÄNDSKA ORDLISTOR     upp

__ORDLISTA 2:1
____isländska

_1. háðskur (hånfull)
_2. ritning (bibeln)
_3. lúka (hand)
_4. nauð (brus)
_5. skyndi (hast)
_6. hampa (kasta upp och ned)
_7. ofjarl (överman)
_8. saknaðarljóð (sorgedikt)
_9. sóttveiki (febersjukdom)
10. sætabrauð (kakor)
11. stafnbúi (krigare)
12. tillaga (förslag)
13. ups (takskägg)
14. uppskipun (lossning)
15. völur (cylinder)
16. æsifregn (sensation)
17. öndóttur (bister)
18. Þrennur (tredubbel)
19. Þrjózkusvipur (trotsig min)
20. athlægi (åtlöje)

__ORDLISTA 2:2
____nygrekiska

_1. νιάτα (ungdom)
_2. θεριό (vilddjur)
_3. χάρακας (linjal)
_4. κολλώ (klistra)
_5. ρήμα (verb)
_6. κόλπο (knep)
_7. αφή (känsel)
_8. άδικο (orätt)
_9. κλειδί (nyckel)
10. νόμισμα (mynt)
11. αφελής (enfaldig)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 2:3

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 2:4

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 2:5

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

 


3. TERMINOLOGIORDLISTOR
    upp

__ORDLISTA 3:1
vapenfetischism, keramik, jakt/slakt och djurexploatering

_1. emalj
_2. galt
_3. gevär
_4. benporslin
_5. blodspår
_6. volfram
_7. klinkerplatta
_8. drilling
_9. ammunition
10. grovkeramik
11. avvänja
12. pellets
13. frostresistens
14. ruva
15. överfallsvapen
16. drejning
17. mamma
18. ståfräs
19. chamotte
20. drev

__ORDLISTA 3:2
____ornitologi (ur Fågelguiden)
_

_1. handbasfläck
_2. plymer
_3. kontrasterande
_4. fläckning
_5. knäppande
_6. impediment
_7. näbbfärg
_8. dräktmönster
_9. tygel
10. vingslag
11. stannfågel
12. mantelfärg
13. vingovansida
14. ryttla
15. handpenna
16. mustaschstreck
17. höstruggning
18. artbestämma
19. adult
20. lockrop

__ORDLISTA 3:3
_____medicin

_1. konversionshysterisk
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 3:4

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 3:5

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

 


4. FACKLITTERÄRA ORDLISTOR
    upp

__ORDLISTA 4:1

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 4:2

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 4:3

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 4:4

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 4:5

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

 


5. ORDLISTOR BASERADE PÅ UPPSLAGSVERK     upp

__ORDLISTA 5:1

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 5:2

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 5:3

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 5:4

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 5:5

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

 


6. MEDIASPRÅKLIGA ORDLISTOR     upp

__ORDLISTA 6:1

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 6:2

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 6:3

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 6:4

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 6:5

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.


7. VARDAGSSPRÅKLIGA ORDLISTOR     upp

ORDLISTA 7:1
Från lista över de vanligaste 929 orden i svenska dagstidningar

_1. känns
_2. priset
_3. svensk
_4. ansvar
_5. föll
_6. gör
_7. vare sig
_8. problem
_9. norra
10. tyska
11. tills
12. ännu
13. politik
14. läsa
15. struken
16. teater
17. staten
18. ledare
19. väljer
20. hör

ORDLISTA 7:2
Från lista över de vanligaste 929 orden i svenska dagstidningar

_1. barn
_2. gäller
_3. henne
_4. gått
_5. spelar
_6. utveckling
_7. nå
_8. börjar
_9. kallas
10. kronor
11. universitet
12. sent
13. vara
14. något
15. många
16. menar
17. vann
18. verksamheten
19. utanför
20. svårt

__ORDLISTA 7:3

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14. tiden
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 7:4

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 7:5

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.


8. LISTA ÖVER ORD HÄMTADE UR POETERS VERK     upp

__ORDLISTA 8:1

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 8:2

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 8:3

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 8:4

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 8:5

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.


9. LISTA ÖVER ORD HÄMTADE UR FÖRFATTARES VERK     upp

__ORDLISTA 9:1

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 9:2

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 9:3

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 9:4

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 9:5

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.


10. LISTOR ÖVER ORD HÄMTADE UR DRAMATIKERS VERK     upp

ERIK BECKMAN 10:1
(Kvalstervägen)


_1. karamellröda
_2. ingenting
_3. humanistisk
_4. kåk
_5. boskap
_6. byggträ
_7. koppar
_8. fruktansvärd
_9. Smålandscyklar
10. geni
11. varmvatten
12. scenväxling
13. cedergurkfrukter
14. femtonde
15. vingla
16. lortig
17. konung
18. människa
19. tankar
20. piska

LOTTA LOTASS 10:2
(Speleologerna)


_1. fullständig
_2. utanför
_3. fälten
_4. allt
_5. spärr
_6. oförnimbar
_7. slutna
_8. aldrig
_9. innerfältet
10. väggar
11. tålamod
12. räkna
13. plats
14. omsätta
15. jämn
16. strävan
17. motstånd
18. glaskulor
19. oundgänglig
20. hummande


LARS NORÉN 10:3
(Skuggpojkarna)

_1. skit
_2. tusan
_3. söndag
_4. brann
_5. hustru
_6. döda
_7. dagliga
_8. alla
_9. stanna
10. fruktansvärt
11. jävla
12. värd
13. rastplatsen
14. spelar
15. samvetskval
16. byggt
17. självmord
18. muren
19. eld
20. teckningen

WILLIAM SHAKESPEARE 10:4
(Kung Lear)

_1. varför
_2. vänligt
_3. snarare
_4. svärd
_5. behagade
_6. härold
_7. börjar
_8. förhindra
_9. kommer
10. otrevlig
11. mot
12. inte
13. sorg
14. man
15. under
16. syster
17. gift
18. märke
19. spegelglas
20. namn

 

 13. ORDLISTOR ÖVER FÅGLAR, DJUR, BILMÄRKEN, BERGARTER ETC.     upp

__ORDLISTA 13:1

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__FÅGLAR 13:2

_1. bredstjärtad labb
_2. sandsnäppa
_3. pärluggla
_4. orre
_5. svartstjärt
_6. brunand
_7. svathakedopping
_8. skärsnäppa
_9. makronesisk lira
10. purpurhöna
11. gulärla
12. styltlöpare
13. jaktfalk
14. brunstrupig backsvala
15. svartvit flugsnappare
16. stare
17. praktand
18. snårsångare
19. rallbeckasin
20. vitbukig flyghöna

__FÅGLAR 13:3

_1. höksångare
_2. skedstork
_3. härfågel
_4. kustlabb
_5. gräsand
_6. tereksnäppa
_7. bergand
_8. stripgås
_9. skogsduva
10. svart stork
11. bändelkorsnäbb
12. vaktel
13. sommargylling
14. alfågel
15. snösiska
16. kungsfiskare
17. björktrast
18. fisktärna
19. vitryggig hackspett
20. törnskata

__GRUNDÄMNEN 13:4

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 13:5

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.15. BOKSTAVSLISTOR     upp

_BOKSTAVSLISTA 15:1
vokaler 1
primär + reserv
(får användas en gång per ord)

_1. u (o)
_2. u (o)
_3. ö (u)
_4. o (i)
_5. ö (a)
_6. e (ö)
_7. y (a)
_8. a (ö)
_9. e (i)
10. e (ä)
11. å (a)
12. o (u)
13. u (i)
14. u (a)
15. e (ä)
16. u (a)
17. u (y)
18. u (a)
19. ö (å)
20. i (ö)

_BOKSTAVSLISTA 15:2
konsonanter 1

.
.

_1. t
_2. h
_3. f
_4. n
_5. d
_6. s
_7. n
_8. k
_9. s
10. d
11. f
12. p
13. k
14. b
15. s
16. k
17. f
18. n
19. s
20. b

BOKSTAVSLISTA
15:3

BOKSTAVSLISTA
15:4

BOKSTAVSLISTA
15:5

 


17. NONSENSORDLISTOR (gallimatias och rappakalja; neologismer m.m.)
   upp

__ORDLISTA 17:1
Emmas lista med halvord/nästanord

_1. järvento
_2. licentant
_3. mäkrofog
_4. luckrentat
_5. tjob
_6. lohäng
_7. strörova
_8. vinchepang
_9. julirvette
10. fantostat
11. mårkad
12. kindlad
13. vändod
14. syntoväldon
15. menya han
16. tinstaso
17. jublabäng
18. xantolid
19. vurla
20. stugg

__ORDLISTA 17:2
____Drömda ord

_1. rabarberljus
_2. hotellgrillen
_3. passionsläskkärleksande
_4. vågår
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 17:3

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 17:4

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 17:5

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.__ORDLISTA 17:6

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 17:7

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 17:8

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 17:9

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 17:10

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

 


18. OSORTERADE LISTOR sprungna ur associationslekar etc.
    upp

__ORDLISTA 18:1

_1. parkförvaltning
_2. ubåt
_3. machete
_4. tolvfingertarmen
_5. böld
_6. soptunna
_7. silversked
_8. attackflata
_9. brandslang
10. trombon
11. fotboll
12. trattkantarell
13. semla
14. humor
15. zeppelinare
16. öronvax
17. propp
18. puck
19. mähä
20. filttofflor

__ORDLISTA 18:2

_1. finnjävel
_2. badboll
_3. skogshuggare
_4. cykel
_5. smultronställe
_6. balkansångare
_7. strömlinjeformad
_8. avundsjuk
_9. snåljåp
10. gryta
11. kalaspuffar
12. kines
13. surrealism
14. björntjänst
15. ekfat
16. pannkaka
17. säckpipa
18. brysselkål
19. schäslong
20. fotogenlampa

__ORDLISTA 18:3

_1. bödel
_2. grekcypriot
_3. yuppie
_4. pälsänger
_5. labyrint
_6. plasma
_7. spöke
_8. fängelsecell
_9. krig
10. fana
11. schackpjäs
12. tortyr
13. slakt
14. slagsida
15. fartyg
16. kölhalning
17. tjäle
18. orre
19. glas
20. gastrit

__ORDLISTA 18:4

_1. torrboll
_2. mjäll-johan
_3. klister
_4. fetma
_5. centralstationen
_6. attackera
_7. dyka
_8. undervisa
_9. mässing
10. bord
11. stege
12. balustrad
13. elefantjägare
14. hord
15. bambu
16. soppslev
17. snok
18. myrslok
19. cederträ
20. blöjbyte

__ORDLISTA 18:5

_1. kullager
_2. hagel
_3. sköte
_4. blomma
_5. honung
_6. picknickfilt
_7. mobiltelefon
_8. lyx
_9. sufflé
10. korn
11. ögonvita
12. kattsvans
13. springare
14. sprudla
15. flänga
16. babian
17. lans
18. radiomottagare
19. sända
20. dansa__ORDLISTA 18:6

_1. skvallerpressen
_2. atlantångare
_3. sedelpress
_4. bankrånare
_5. saloon
_6. studsa
_7. käpphäst
_8. slarvpelle
_9. röstförstärkare
10. syntetisk
11. gul
12. ljummen
13. fanjunkare
14. fjäder
15. bräde
16. harpa
17. vodka
18. mask
19. stämpla
20. förstöra

__ORDLISTA 18:7

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 18:8

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 18:9

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

__ORDLISTA 18:10

_1.
_2.
_3.
_4.
_5.
_6.
_7.
_8.
_9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.